Wybierz miasto


Zgloś naruszenie regulaminu

Jeśli zauważyłeś na którymś z kont portalu lub stronie TwojeMiastoPasji.pl pliki, których rozpowszechnianie narusza prawa autorskie, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu, korzystając z tego formularza, a niezwłocznie publiczny dostęp do plików zostanie uniemożliwiony. Właściciele kont, którzy naruszyli prawa otrzymają surowe upomnienia, natomiast w przypadku większej skali naruszeń, ich konta mogą zostać zablokowane.

1. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ten plik narusza prawa autorskie (na przykład: "Skopiowano fragmenty mojej własnej pracy, na co w żaden sposób się nie zgadzałem", lub "Wskazana treść jest własnością danej osoby". Osoba ta nie przekazywała żadnych uprawnień użytkownikowi Y do publikacji wskazanego pliku/treści." itp.

2. Prosimy o podanie szczegółów (np. tytuł, link itp.) pliku chronionego prawami autorskimi, do którego posiada Pan/Pani/Państwo prawa, i którego dotyczy naruszenie.

3. Prosimy o podanie informacji kontaktowych, które będą mogły zostać przekazane osobie udostępniającej dany plik, aby mogła skontaktować się ona bezpośrednio w celu rozstrzygnięcia problemu (jeśli dane nie zostaną podane osobno, zostaną użyte dane wpisane w formularzu).

4. Prosimy o podanie danych właściciela praw autorskich, którego prawa są łamane (jeśli są one inne niż wpisane w formularzu; jeśli dane te nie zostaną wpisane, założymy, że to Pan/Pani jest autorem pliku).

Zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną, możemy uniemożliwić dostęp do plików jedynie w reakcji na urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne zgłoszenie. Prosimy wypełnić poniższe dane, by zgłoszenie spełniało warunek wiarygodności.

Proszę pamiętać, że podane informacje mogą zostać przekazane osobie, która dostarczyła materiały podejrzane o łamanie zasad, w celu umożliwienia jej złożenia wyjaśnień.

Proszę również upewnić się, czy konkretne pliki znalezione w TwojeMiastoPasji.pl rzeczywiście naruszają prawa autorskie. W razie wątpliwości odnośnie swoich praw lub braku pewności, czy wystąpiło naruszenie praw autorskich, sugerujemy najpierw zwróć się o poradę prawną. Zwracamy uwagę, iż złożenie nieprawdziwego zawiadomienia może podlegać odpowiedzialności karnej, a w przypadku wyrządzenia w ten sposób szkód także do cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej.
*
*

* - oznacza pola wymagane.